Wistia: video share link achter knop

De knop wordt vreemd naar links uitgelijnd getoond.

De knop opent een Wistia-pagina met de video. Ziet er netjes uit, maar misschien wat kaal.
Nog wat toelichting erbij zetten? Commentaar op video toch aanzetten?

Wistia: embedded in short code blok

Werkt niet, want wordt raar groot getoond op de website.

Wistia: oEmbed URL (d.m.v. Wistia plugin)

Geeft een foutmelding: ‘Dit blok bevat onverwacht of ongeldige inhoud’

Code: https://saskiagiesbers.wistia.com/medias/9czc192h3n?embedType=async&videoFoam=true&videoWidth=640

Wistia (d.m.v. EmbedPress plugin)

Met een Wistia blok, oEmbed URL – geeft een foutmelding ‘Wistia video player geblokkeerd’

Met een EmbedPress blok, gewone embed URL – toont niets.

Vimeo: insluiten Vimeo blok

Vreemd naar links uitgelijnd op de pagina. Ziet er op zich netjes uit.

Vimeo: video embedded in short code blok

Werkt niet, want wordt raar groot getoond op de website.