Hoe goed zijn jouw medewerkers in geven?

Hoe goed zijn jouw medewerkers in geven?

Adam Grant vertelt in zijn TED Talk over de resultaten van zijn onderzoek naar het presteren van medewerkers in organisaties in verschillende branches.

Geven, Nemen en Matchen zijn de drie intenties onder onze interacties met anderen, volgens Grant. Een Gever vraagt zich steeds af: “Wat kan ik voor jou doen?” Een Nemer is op zichzelf gericht en vraagt voortdurend: “Wat kun jij voor mij doen?” De Matcher zit tussen de Gever en Nemer in en gaat uit van ‘quid pro quo’: “Als jij iets voor mij doet, dan doe ik iets voor jou.” We hebben allemaal momenten waarop we geven, nemen of matchen. Grant heeft het vooral over onze ‘standaard stijl’, datgene wat we het meeste doen in contact met anderen.

Het kan lijken dat Gevers het meest slecht presteren. Ze zijn zo druk met het werk van anderen doen, dat ze hun eigen werk niet afkrijgen. Ze zijn eerder gefrustreerd en branden op.

Het zijn ook de Gevers die het meeste excelleren. Ze offeren zichzelf op om de organisatie beter te maken. Ze helpen anderen om het team te verbeteren. Een verkoper met lage omzetcijfers zei tegen Grant: “Ik vind mijn klanten zo belangrijk dat ik ze nooit zo’n slecht product van ons zou verkopen!”

Het is belangrijk om de Gevers te herkennen, zowel de Aardige Gevers als de Onaangename Gevers. Hoe aardig iemand is (‘Agreeableness’), is onze buitenkant. De mate waarin we Geven of Nemen gaat over onze innerlijke drijfveren. Een Aardige Gever is makkelijk te herkennen, dat is iemand die overal ‘ja’ op zegt. Een Onaangename Gever is minder goed te herkennen. Dit zijn ‘ruwe diamanten’. Het zijn mensen die kritische vragen stellen en feedback geven, die niemand wil horen maar die wél nodig zijn. 

Geef de Gevers vervolgens de ruimte zodat ze floreren. Stimuleer dat ze elkaar gaan helpen en dat ze dus ook mogen ontvangen. Gooi de Nemers uit het team, want door hen zullen de Gevers denken: “Ik wordt hier omringd door haaien, waarom zou ik nog moeite doen?”  Benadruk dat het gaat om toegevoegde waarde en om een bijdrage leveren, niet om competitie.

Waarom jouw bedrijf kritische mensen nodig heeft

Foto van Andrew Millar tijdens zijn TED Talk

Waarom jouw bedrijf kritische mensen nodig heeft

Andrew Millar noemt zichzelf een ‘serial dissenter’, een ‘alsmaar andersdenkende’. Een zeer kritisch persoon. In zijn inspirerende TED Talk vertelt hij dat hij door deze eigenschap niet overal even welkom was en zelfs tegen een zelf gecreëerd ‘glazen plafond’ aanliep in zijn carrière. Hij legt uit waarom kritische mensen belangrijk zijn voor een bedrijf en deelt tips hoe om te gaan met mensen zoals hij.

Zeer kritische mensen herken je meteen. Je presenteert een goed idee dat je zorgvuldig hebt voorbereid. Je vraagt aan je publiek of ze nog vragen hebben en ja hoor, het zijn steeds dezelfde personen die hierop reageren. “Waarom…?” “Heb je ook gedacht aan…?” “Kun je wat meer zeggen over…” Het aantal vragen kan overweldigend zijn.

Elk bedrijf heeft ze nodig. Veel bedrijven stimuleren conformiteit, in plaats van diversiteit. Echter, ja-knikkers zorgen niet voor innovatie en vooruitgang. Kritische menen zijn degenen die altijd overal een mening over hebben. Die je het vuur aan de schenen leggen en je uitdagen. Ze gaan hier zo lang mee door dat het irritant wordt. Zij zorgen er juist voor dat klanten beter geholpen worden en dat een slecht product niet op de markt gebracht wordt.

Ze willen helpen. Zij luisteren aandachtig en voelen zich betrokken. Ze stellen vragen om een idee te verbeteren, maar het kan voelen als een veroordeling. Ze luisteren naar hun ‘onderbuikgevoel’, in plaats van met de groep in te stemmen.

Is het de kritiek die pijn doet, of is het je ego die protesteert? Miller houdt leiders een spiegel voor. Als mensen het oneens zijn met een idee, ben je dan bang dat je het verkeerd ziet? Of dat je de controle verliest?

Kritische mensen hebben jouw steun en hulp nodig. Ze zijn niet goed in compromissen sluiten. Ze schudden de boel op en door hun kritische vragen trappen ze hier en daar op tenen. Dat is hun kracht, niet hun zwakte. Geef hen de ruimte. Als iedereen het eens is, zoek met hen de tegenstellingen op. Help mensen om naar elkaar te luisteren.

Ben jij blij met kritische vragen bij een goed idee, of vind je ze vervelend?