Privacy

Het beschermen van jouw privacy is erg belangrijk. Hier lees je hoe met jouw gegevens wordt omgegaan.

Welke persoonsgegevens verzamelt Unfold Matters en waarom?

Unfold Matters verzamelt zo min mogelijk persoonsgegevens (dataminimalisatie).

Als je de website bezoekt, wordt je IP-adres gecontroleerd voor beveiliging en het voorkomen van spam, maar deze wordt niet opgeslagen. Als je een reactieformulier invult, worden die gegevens gebruikt voor het leveren van diensten en contact met jou onderhouden.

Met wie wordt informatie gedeeld?

Informatie wordt gedeeld met partners, leveranciers en dienstverleners als dat nodig is voor het leveren van de diensten. Wanneer van toepassing, wordt informatie gedeeld met overheid en rechtspraak.

Unfold Matters maakt geen gebruik van ingesloten (embedded) inhoud van websites van derde partijen. Wanneer je een externe link volgt naar een andere website, geldt daar het privacybeleid van die betreffende website.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Jouw gegevens worden verzameld voor een bepaald doel en worden zolang bewaard als dat noodzakelijk is voor dat doel.

Welke rechten heb je over jouw gegevens?

  • Recht op inzage: je kunt vragen om een overzicht en kopie van de persoonsgegevens over jou die zijn vastgelegd.
  • Recht op vergetelheid: je kunt persoonsgegevens laten wissen. Gegevens verwijderen gebeurt alleen als de bewaartermijn is verstreken.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: je kunt ook verzoeken informatie te wijzigen of actualiseren. (dit naast de mogelijkheden die Unfold Matters biedt om zelf je gegevens aan te passen).
  • Recht op dataportabiliteit: je kunt vragen om (bepaalde) gegevens over te dragen aan een andere organisatie.
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • Recht op duidelijke informatie over gegevensverwerking door Unfold Matters.

Hoe kun je jouw privacyrechten uitoefenen?

Neem contact op met ons.

Voordat jouw verzoek wordt uitgevoerd, zal Unfold Matters controleren of het verzoek daadwerkelijk van jou afkomstig is. Dit om te voorkomen dat persoonsgegevens aan derden worden verstrekt of dat jij op een andere manier benadeeld wordt.

Hoe worden je gegevens beschermd?

Unfold Matters neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, openbaarmaking of wijziging van jouw gegevens te voorkomen.

Hoe wordt ik geïnformeerd als deze privacy verklaring wordt gewijzigd?

Deze privacy verklaring wordt regelmatig getoetst en zo nodig aangepast. Klanten en relaties van Unfold Matters worden per e-mail geïnformeerd over wijzigingen.

Heb je vragen?

Neem contact op met ons.

UM PV, versie september 2021