TRANSPARANTE GEHEIMHOUDING

Unfold Matters helpt (semi-)overheden en bedrijven. Transparantie en geheimhouding zijn beide belangrijk voor deze organisaties. Deze waarden lijken het tegenovergestelde te zijn van elkaar, maar zijn dat niet.

DELEN

Organisaties en individuele professionals worden gestimuleerd om ervaringen en inzichten te delen. Waar dit van hen verwacht wordt (actieve openbaarmaking), aan hen gevraagd wordt (passieve openbaarmaking) en gebruikelijk is (kennisdeling).  

Deelnemers respecteren het intellectuele eigendom van Unfold Matters. Wanneer zij studiematerialen of andere informatie delen, gebeurt dit met bronvermelding.  

Openbaar maken door Unfold Matters gebeurt in overleg en met toestemming. Denk aan het publiceren van een artikel in een vakblad. Toestemming wordt schriftelijk gegeven. Toestemming is niet meer aan de orde wanneer de organisatie zelf de informatie openbaar heeft gemaakt.

NIET-DELEN

Discretie is belangrijk. De problemen waar informatieprofessionals zich mee bezig houden zijn vaak gevoelige kwesties. Het is belangrijk dat zij zich vrij kunnen uitspreken of een vraag durven stellen. Dat kan alleen als datgene wat gedeeld wordt, vertrouwelijk blijft.

Informatie wordt gedeeld op basis van ‘need-to-know’-basis. In de meeste gevallen zal het niet nodig zijn om vertrouwelijke informatie (persoonsgegevens, bedrijfsgevoelige informatie of staatsgeheimen) te delen. Een beeld vormen van een situatie en het informatieprobleem dat daar speelt, kan op andere manieren. Unfold Matters is niet aansprakelijk voor mogelijke schade door het bekend worden van vertrouwelijke informatie.

Soms is het nodig om persoonlijke omstandigheden te delen. Dit blijft vertrouwelijk en wordt alleen vastgelegd wanneer dit nodig is voor het leerproces van de deelnemer. Lees meer over privacybescherming door Unfold Matters. 

Geheimhouding wordt aangetoond door het meewerken aan een screening, tekenen van een geheimhoudingsverklaring (non-disclosure agreement) of afleggen van een eed. Er wordt gewerkt op locatie en/of via communicatiemiddelen van de klantorganisatie, wanneer het beveiligingsbeleid van de organisatie dat vereist. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de aanvrager.

Heb je vragen over transparante geheimhouding? Neem contact met ons op.