TOEGANKELIJKHEID

Ons toegankelijkheid beleid

Unfold Matters vindt het belangrijk dat informatie goed toegankelijk is. Ook mensen met een functiebeperking moeten deze website en de online leeromgeving goed kunnen gebruiken.

Unfold Matters wil dat iedereen op prettige wijze kan deelnemen aan activiteiten. We kiezen bijvoorbeeld de locatie van door ons georganiseerde evenementen en bijeenkomsten met zorg uit. Veel activiteiten zijn hybride, waarbij deelnemers zelf kunnen kiezen vanaf welke locatie ze erbij zijn.  

De toegankelijkheid wordt voortdurend verbeterd. We streven ernaar om te voldoen aan de Webrichtlijnen. De website en de online leeromgeving worden regelmatig getoetst met een automatisch programma en wordt bij grote wijzigingen ook handmatig getest. Gevonden knelpunten worden zo snel mogelijk opgelost. Toegankelijkheid van de content wordt getoetst vóór publicatie en wordt periodiek gecontroleerd.

Laat het weten als je toch enige hinder ervaart. We horen graag waar je tegenaan loopt of wat er beter kan. Neem contact met ons op. Alvast bedankt voor je feedback en hulp!

Toegankelijkheidsstatus

In oktober 2022 heeft Stichting Accessibility een audit uitgevoerd op deze website en de online leeromgeving. Dit onderzoek heeft ons inzicht gegeven in verschillende verbeterpunten. In januari 2023 is een hercontrole uitgevoerd. De website heeft nu als status ‘Voldoet gedeeltelijk’.

Lees hier het rapport van Stichting Accessibility en het rapport van de hercontrole.