Waarom je als directeur of bestuurder een goede tijdmachine nodig hebt

Een dramatische illustratie met klok, bliksem en een weg om te illustreren dat iemand een tijdreis gemaakt heeft met behulp van een tijdmachine.

Waarom je als directeur of bestuurder een goede tijdmachine nodig hebt

Met een tijdmachine kun je reizen door de tijd. Je kunt met zo’n apparaat dus naar het verleden of naar de toekomst gaan. Met sommige tijdmachines kun je ook op een andere plaats terecht komen. Tijdmachines komen niet alleen voor in strips, boeken en films, want organisaties hebben ze ook.

Voortdurend tijdreizen

Wet- en regelgeving vereist dat je tijdreizen kunt maken, al wordt het natuurlijk niet zo genoemd. In steeds meer organisaties is het onderdeel van integer gedrag.

Tijdreizen naar het verleden gebeurt veelvuldig. Er is een actuele gebeurtenis of een nieuw inzicht, waardoor het vermoeden ontstaat dat in het verleden niet goed gehandeld is. Een klant is benadeeld, de gezondheid van inwoners of medewerkers is in gevaar gebracht of het milieu is beschadigd.

Het doel van deze tijdreizen is om te kijken naar de acties en besluiten in het verleden die de huidige situatie veroorzaakt hebben. Bijvoorbeeld bij rechtszaken en bij onderzoek naar de toedracht van een crisis of ramp. Vervolgens kunnen lessen getrokken worden. Eventueel worden betrokkenen gestraft of juist vrijgesproken van de beschuldigingen.  

Tijdreizen naar de toekomst gebeurt steeds meer en in steeds meer organisaties. Er is meer data beschikbaar, evenals de technologie om die data te analyseren en visualiseren. Bij deze vorm van tijdreizen gaat het om voorspellingen en scenario’s en niet om feitelijke toekomstige situaties.

Het doel is om letsel en schade te voorkomen die mogelijk kan ontstaan door acties en besluiten in het heden. Risicoanalyses worden inmiddels uitgevoerd voor allerlei doeleinden. Inschatten van de impact van ontwikkelingen, zoals milieueffectonderzoeken bij infrastructurele projecten. Wel of niet verlenen van bepaalde diensten, zoals de beoordeling of iemand recht heeft op een uitkering of de financiële draagkracht heeft om een hypotheek af te sluiten. Of de impact van investeringen en financieringen op de stabiliteit van de organisatie.

Meer veranderingen betekent meer tijdreizen

Om te kunnen tijdreizen moeten we weten naar welk moment in het verleden of heden we willen gaan. Je moet weten welke veranderingen er zijn, om dat moment te kunnen bepalen.

Eerst een tijdreis naar de toekomst. Stel dat je het effect van een maatregel wilt toetsen. Je moet dan weten wanneer die maatregel waarschijnlijk zal worden ingevoerd en op welke termijn er een effect kan optreden. Je stelt je tijdmachine dan bijvoorbeeld in op 5 jaar en 25 jaar vanaf nu.

En nu naar het verleden. Stel dat je te maken hebt met een bepaald effect en wilt weten welke maatregel hiervoor heeft gezorgd. Je wilt dan naar het moment dat die maatregel werd voorgesteld, besproken en genomen. Wanneer was dat? Je hebt informatie waar je dit in kunt opzoeken of je vraag het aan iemand. Afhankelijk van het effect dat je bestudeert, kijk je terug op korte termijn (bijvoorbeeld 3 sprints of een half jaar terug) of lange termijn (bijvoorbeeld 2, 5, 10, of 30 jaar).

Voor tijdreizen kijk je dus naar bepaalde veranderingen. Andersom is ook het geval. Hoe meer veranderingen er zijn, hoe meer behoefte we hebben om te kunnen tijdreizen.

Betere tijdmachine door digitalisering

Uitdaging bij het tijdreizen is om adequate informatie te hebben over het verleden of de toekomst, zodat je daar naartoe kunt gaan. Door digitalisering kunnen we makkelijker beschikken over deze informatie.

Onze tijdmachines worden meer geavanceerd en kunnen in sommige gevallen al zelf bepalen waar onze tijdreis het beste naartoe kan gaan. Moderne tijdmachines zorgen er bovendien voor dat je het verloop van de gemaakte tijdreis ook kunt verantwoorden.

Onze tijdmachine benutten

Met een goede tijdmachine kun je dus elke tijdreis maken die je maar wilt. Dit wordt gehinderd door 2 veelvoorkomende problemen.

benodigde informatie beschikbaar

Helaas blijkt vaak dat de benodigde informatie niet aanwezig is om tijdreizen te kunnen maken. Dit komt doordat er wel over het beheren van de documenten en data wordt nagedacht, maar nog te weinig over het gebruik ervan. Aan tijdreizen wordt helemaal niet gedacht.

Informatie is nooit vastgelegd, maar is in hoofden van mensen blijven zitten. De informatie is al weggegooid of vernietigd. De informatie zit verspreid over verschillende systemen en datasilo’s. Of zit nog in fysieke archieven en is alleen met een index of register toegankelijk.

veranderingen zijn bekend

Veranderingen worden vaak vergeten en over het hoofd gezien. Door ‘continu veranderen’ komt dit vaker voor. Een verandering gaat zo geleidelijk dat niemand de verandering nog opmerkt.

Het kan ook zijn dat met opzet niets over een verandering wordt vastgelegd. Bijvoorbeeld door mensen die het agile principe “Werkende software boven allesomvattende documentatie” lezen als “geen documentatie meer”.

Verder hebben we te maken met veranderingen binnen de technologie die we gebruiken. Rekenmodellen en algoritmes worden aangepast en uitgebreid. Systemen veranderen zelf hun werkwijze door kunstmatige intelligentie en machine leren. Er wordt nog te weinig gekeken naar de impact die deze veranderingen hebben op besluitvorming en op de resultaten die daaruit voortkomen.

Zorg voor een goede tijdmachine

Als directeur of bestuurder wil je tijdreizen kunnen maken. Heb jij al een goede tijdmachine? Ik geef je graag ideeën voor jouw organisatie. Vraag gratis en vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.

Hoe je nieuwe wet- en regelgeving in één dag kunt implementeren

Een zandloper om te benadrukken dat er maar weinig tijd nodig is om wetgeving door te voeren

Hoe je nieuwe wet- en regelgeving in één dag kunt implementeren

Organisaties hebben voortdurend te maken met wijzigingen in wet- en regelgeving. Directeuren en bestuurders moeten benodigde veranderingen tijdig realiseren, want anders krijgen ze te maken met sancties en boetes. Het is een misverstand dat hiervoor veel tijd nodig is. Vaak wordt gedacht in enkele jaren…

Belang of noodzakelijk kwaad?

Wet- en regelgeving kan heel overweldigend zijn. We worden geacht de wet te kennen maar door het juridische jargon staat wat we precies moeten doen open voor interpretatie. We moeten er aan voldoen, maar weten vaak niet waar te beginnen. Dus klagen we dat er teveel regels zijn en zetten ‘deregulering’ hoog op de agenda.

In feite is het heel simpel. Elke wet, besluit, verordening, akkoord en andere significante afspraak is terug te voeren op een en hetzelfde uitgangspunt.

We willen iemand beschermen of iets behouden dat belangrijk voor ons is. Vaak willen we dit, omdat er iets gebeurd is waarbij doden en gewonden vielen en/of er veel schade was. We willen dat zoiets nooit meer op die manier of in die mate kan voorkomen.

Dit willen we met z’n allen. Wet- en regelgeving legt vast en bevestigt wat de waarden zijn van ons als mensheid, wij Nederlanders, iedereen in onze branche of organisatie. En het beschrijft de wijze waarop we hier invulling aan geven.

Helaas staan we hier onvoldoende bij stil of weten het niet eens. Dan lijkt een wet een willekeurige opsomming van voorschriften die zijn bedacht om de bedrijfsvoering van je organisatie ingewikkeld en duur te maken.

En daardoor duurt het onnodig lang om wetgeving door te voeren. Het is een ‘moetje’: iets waar niemand zin in heeft noch energie uit haalt. Je stelt het zo lang mogelijk uit. Zo jammer, want zo hoeft het niet te gaan.

VOORDELEN SNEL IMPLEMENTEREN van regels

Je bespaart miljoenen voor het bedrijf. Je hebt lagere kosten aan (tijdelijke) medewerkers omdat ze minder tijd kwijt zijn aan deze verandering. Jijzelf kunt je tijd aan andere activiteiten besteden, dus je komt ook toe aan veranderingen die een lagere prioriteit hebben.

De organisatie of het bedrijf blijft voortbestaan. Klanten zijn graag jullie klant. Talenten werken graag bij jullie. Financiers stellen graag geld beschikbaar zodat jullie je doelen kunnen realiseren.

NIEUWE WET- EN REGELGEVING IN EEN DAG

Jullie kunnen elke nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving doorvoeren in één dag door de volgende 3 acties:

  • Geloof in jullie veranderbereidheid en veranderkracht. Doorbreek de mythe en geloof, daadwerkelijk en vanuit je hart, dat jullie deze nieuwe regels snel kunnen implementeren. Staat dit ver van je af? Lees het artikel ‘Waarom we zo’n grote moeite hebben met het halen van deadlines’.
  • Neem iedereen in één keer mee in ‘het waarom’ van de nieuwe regels. Breng iedereen die het aangaat samen, in plaats van hen na elkaar op te zoeken en te overtuigen. Sta stil bij de gezamenlijke waarde die besloten ligt in de nieuwe wet- en regelgeving en waarom dat belangrijk is voor jullie.
  • Pas het waarom van de regels voortaan toe in alles wat je doet. Je zult merken dat je ‘als vanzelf’ gaat voldoen aan de voorschriften in deze wet- en regelgeving en dat jullie zelfs nog een stap verder gaan.

Welk instrument heb jij gekozen om een bijdrage te leveren aan een betere wereld?

Ga naar de TED Talk van Peter van Uhm. Hij koos het geweer als instrument voor vrede en stabiliteit.

Welk instrument heb jij gekozen om een bijdrage te leveren aan een betere wereld?

Peter van Uhm staat er in zijn TED Talk ‘Why I chose a gun’ bij stil dat iedereen streeft naar een betere wereld en daar op zijn eigen manier aan bijdraagt. Iedereen kiest zijn eigen instrument om die betere wereld te creëren.

Er is een enorme diversiteit in de manier hoe mensen werken aan een betere wereld. Sommigen doen wetenschappelijk onderzoek en de microscoop is hun instrument. Anderen maken kunst: ze dansen, schilderen of maken muziek. Weer anderen gebruiken de pen om kritische artikelen en boeken te schrijven en een camera om gebeurtenissen in beeld te brengen. Mensen gebruiken geld als hulpmiddel of starten een duurzaam bedrijf.

Bij sommige instrumenten voelen we ons niet comfortabel, zoals bij het geweer. Misschien maakt het je wel bang. Dat komt omdat we in Nederland in een veilige en stabiele omgeving leven. Wapens maken geen deel uit van ons leven. In veel andere landen is dat wel anders. Daar worden mensen dagelijks onderdrukt door terroristen en criminelen.

Vraag naar de beweegredenen erachter. Van Uhm koos het geweer in herinnering aan zijn vader en aan de geallieerden die ons land kwamen bevrijden in de Tweede Wereldoorlog. Vanuit de wetenschap dat soms alleen een wapen het kwade kan tegenhouden. Om kwetsbare mensen te beschermen, democratische waarden te verdedigen en hen te stoppen die kwaad komen doen. Het geweer als instrument voor vrede en stabiliteit. 

Hoe wordt het instrument gebruikt? Onze soldaten pakken de wapens alleen op wanneer hen dat door onze regering wordt gevraagd om in te grijpen in een situatie. Een regering die democratisch is gekozen. Eén van de hoofdtaken van het leger is om internationale wetten in stand te houden en te stimuleren. Misschien dat op een dag alle mensen samenleven zonder geweld en dat legers kunnen worden opgeheven. Tot die tijd is het goed dat er soldaten zijn die hun leven willen geven voor een betere wereld. Zij verdienen steun en respect.

Wat is jouw unieke bijdrage aan een betere wereld en welk instrument heb jij gekozen?