Welke trap neem jij om je doel te bereiken?

De trap uit de TED Talk van David Rockwell

Welke trap neem jij om je doel te bereiken?

David Rockwell’s TED Talk is een ode aan de trap. Een trap wordt vaak gebruikt als metafoor voor de ups-and-downs in het leven.

Een trap is een hulpmiddel om van een punt A naar een hoger gelegen punt B te komen. Vroeger zochten mensen hogere gronden op voor verering van goden of ter bescherming, bijvoorbeeld om vijanden af te slaan en bij hoog water. Toen gebouwen hoger werden, ook om hoger gelegen etages te bereiken.

Beleving van de trap

De trap oplopen is een metafoor voor vooruitkomen. Je spant je in om je doel te bereiken.

Hoe makkelijk of juist hoe zwaar dit is, staat voor de uitdagingen en obstakels die we op onze weg naar succes vinden. Soms wil je even op adem komen of een stap terug nemen om iets te overwinnen voordat je verder kunt.

Via een trap kunnen we ook juist naar beneden gaan. Bijvoorbeeld om naar een lagere etage te gaan en de mensen daar te ontmoeten. En ook wanneer we een gebouw ontvluchten in geval van nood.

Als we op een trap lopen, bepaalt de vorm ervan onze ervaring. Stel je even voor dat je een monumentale trap oploopt. Je loopt langzaam en ferm, omdat de treden breed zijn. Dat is een totaal ander gevoel dan bijvoorbeeld steil afdalen in een oude pub.

Je doel bereiken

Veel groeimodellen zijn een trap. Ze illustreren onze ambities. Ze zorgen ervoor dat we denken: “Daar ga ik naartoe.”

De trap helpt ook om onze ambitie te realiseren. Er is een duidelijk begin- en eindpunt. Het aantal stappen (de treden) is bekend. We denken daardoor: “Dat kan ik bereiken” en “Dat ga ik zo doen.”

De praktijk is meestal weerbarstig. Je kunt het gevoel hebben, dat je niet vooruit komt. Of zelfs dat je weer op het punt uitkomt waar je begonnen bent. Ik moet dan denken aan de trappen in illustraties van Escher, zoals Klimmen en Dalen.

Illustratie "Klimmen en Dalen" van Escher. Optische illusie van een oneindige trap.
M.C. Escher, Klimmen en dalen, litho, maart 1960
Bron: museum Escher in het Paleis (Den Haag)

Toch kom je vooruit, zolang je in beweging blijft. Soms heb je net even een ander inzicht nodig om wel die stappen omhoog te kunnen zetten.

Heb jij het gevoel dat jouw organisatie blijft hangen en niet voldoende groeit om het vastgestelde doel te bereiken? Ik help jou graag met het gericht zetten van de juiste stappen zodat je weer die trap omhoog kunt nemen. Vraag een perspoonlijk gesprek aan.

Hoe we nieuwe mogelijkheden creëren door het herschrijven van onze eigen verhalen

Bekijk de TED Talk  van Lori Gottlieb. Ze geeft voorbeelden van verhalen die mensen haar vertellen en hoe ze die helpt herschrijven.

Hoe we nieuwe mogelijkheden creëren door het herschrijven van onze eigen verhalen

Mensen vertellen zichzelf verhalen. Ze kunnen er via die verhalen voor zorgen dat ze vast komen zitten in hun eigen situatie. Door het verhaal te veranderen ontstaan er andere en nieuwe mogelijkheden. Lori Gottlieb vertelt in haar TED Talk hoe het veranderen van je verhaal je leven kan veranderen.

Omringd door verhalen

We gebruiken verhalen om de wereld en de situatie te begrijpen en om met elkaar te communiceren. Alles wat je leest of hoort, is een verhaal. Bijvoorbeeld een e-mail, een tweet, een artikel of een vriendin die je iets vertelt, is slechts een verhaal.

Verhalen versmallen vaak ons perspectief. Als we ons eenzaam, gekwetst of afgewezen voelen, zijn we vooral op onszelf gericht. Totdat we de voornaamste producent van ons eigen nep nieuws zijn. Verhalen gaan vaak over wat een ander (verkeerd) doet en hoe dat het leven beïnvloedt van degene die het verhaal vertelt.

Het verhaal vertelt de waarheid, maar niet de hele waarheid en niet de enige waarheid. Wat iemand schrijft of zegt is absoluut waar. Op dat moment. Hoe hij of zij zich dan voelt. Maar het verhaal geeft een eenzijdig beeld van de werkelijkheid. Er bestaat ook een andere versie van dat verhaal.

We blokkeren onszelf met verhalen. Als we te maken hebben met een probleem, dan voelen we ons vaak opgesloten. We hebben altijd enorm veel mogelijkheden, maar nu even niet. Je denkt dan bijvoorbeeld: “Iedereen heeft het beter dan ik”.

Het werkt als een ‘self fulfilling prophecy’. We denken dat onze omstandigheden zorgen voor onze verhalen. Vaak is het andersom: hoe wij de wereld zien, is hoe de omstandigheden worden.

De andere versies van het verhaal openen de weg naar nieuwe mogelijkheden. Als we onze verhalen veranderen, dan verandert dus ons leven.

Verhalen veranderen

We kunnen ontsnappen uit deze situatie. Dan kunnen we ons leven leiden, in plaats van het verhaal te leven dat we vertellen.

We moeten onze versie van het verhaal loslaten. Daarvoor moeten we verantwoordelijkheid nemen voor onze rol in het tot stand komen van het verhaal.

Vervolgens kunnen we het verhaal herschrijven vanuit een ander perspectief. Dat doe je door met de ogen van een ander personage naar de situatie te kijken. De kennis over motieven, zorgen en belangen van die persoon zorgt er vaak voor dat de situatie heel anders overkomt.

Alle versies van het verhaal vormen samen een nieuw verhaal. Nieuwe oorzaken en andere gevolgen, bieden ruimte voor andere mogelijkheden. Want met die kennis maken we andere keuzes.

Verhalen in organisaties

In organisaties spelen verhalen ook een belangrijke rol. Denk aan hoe een probleem en oplossing voorgesteld worden in een document of presentatie. Het moment van schrijven of vertellen hierover of hetgeen er op dat moment over bekend is bepaalt hoe erover wordt gedacht.

Deze ‘organisatieverhalen’ kunnen ook herschreven worden. Hoe meer mensen van invloed zijn op ‘het verhaal’, hoe meer het aan verandering onderhevig is.

Het wijzigen van een ‘organisatieverhaal’ is een verhaal op zichzelf. Vooral in gereguleerde organisaties waar men zich over van alles en nog wat moet kunnen verantwoorden. Dit vereist dat je je terug kunt verplaatsen in een situatie, voordat je oordeelt met de kennis van nu.

Hulp bij herschrijven van verhalen

Je hoeft het niet alleen te doen. Soms zit je zelf zodanig in je eigen beleving, dat je niet meer ziet wat het verhaal is. Het helpt dan om met een buitenstaander te praten die je kan helpen ontdekken wat het verhaal is dat je jezelf vertelt en of dit verhaal wel de waarheid is.  

Zit jij vast in een eigen verhaal? Ik help jou graag met het veranderen van jouw verhaal om een doorbraak te realiseren in het bereiken van jouw resultaat. Vraag een kennismakingsgesprek aan.