De Inner Development Goals. Een raamwerk met 5 dimensies en 23 kwaliteiten en vaardigheden.

Wat zijn de Inner Development Goals?

In de Just Change Mastermind maken we gebruik van de Inner Development Goals. Dit artikel beschrijft wat het doel is van dit raamwerk en hoe het gebruikt kan worden.

Wat houdt het in?

De Sustainable Development Goals (SDG’s) geven richting aan de maatschappelijke bijdrage van landen en organisaties. De Inner Development Goals (IDG’s) helpen om te navigeren naar een onbekende toekomst in turbulente tijden.

Het IDG-raamwerk komt uit Zweden en is ontwikkeld door een internationaal team van experts en onderzoekers met raadplegen van duizenden mensen wereldwijd. Het is ontstaan vanuit de vraag: “wat kunnen we als individuen en organisaties doen om meer effectief te zijn in het bereiken van meer duurzaamheid en welzijn?”

De SDG’s bieden een visie op wat er moet gebeuren, maar de verandering gaat niet snel genoeg. Terwijl er tijd verstrijkt, nemen de problemen toe, en wordt het gat tussen doel en werkelijkheid groter, in plaats van kleiner. Die problemen zijn symptomen van een onderliggende oorzaak: we zijn losgeraakt van onszelf, onze gemeenschap en onze leefomgeving. Het bereiken van de SDG’s is onmogelijk als we op dezelfde wijze voortgaan. De IDG’s zijn bedacht om daar verandering in aan te brengen. 

Het IDG-raamwerk is open source en gratis voor iedereen om te gebruiken. Het gebruik van het raamwerk wordt aangeraden door het Europese Parlement (zie hun Resolutie van 23 juni 2022, art. 50).

Het Inner Development Goals-raamwerk

Een betere wereld begint bij jezelf.

De IDG’s zijn een raamwerk dat bestaat uit 5 dimensies met 23 onderliggende kwaliteiten, vaardigheden en bekwaamheden. Elke categorie stelt vragen om je aan het denken te zetten over je relatie met jezelf en je omgeving, en om samenwerking met anderen te verbeteren. Dit helpt je om bij te dragen aan de wereldwijde duurzaamheidsdoelen.

De categorieën en subcategorieën zijn:

  1. Being: de relatie met jezelf. Hier gaat het over je innerlijke kompas, integriteit en authenticiteit, openheid en leergierigheid, zelfbewustzijn en bewuste aanwezigheid.
  2. Thinking: cognitieve vaardigheden voor focus. Met de vaardigheden: kritisch denkvermogen, bewustzijn van complexiteit, omgaan met contrasterende perspectieven, betekenisgeving, gericht op lange termijn en visievorming.
  3. Relating: verbinden met anderen en de wereld. Met aandacht voor waardering, verbondenheid, nederigheid, empathie en compassie.
  4. Collaboration: sociale vaardigheden voor samenwerking. Communicatievaardigheden, co-creatie vaardigheden, inclusieve mentaliteit en interculturele vaardigheden, vertrouwen, vaardigheden om anderen in beweging te brengen.
  5. Acting: doen en verandering sturen. Hier gaat het om moet, creativiteit, optimisme en doorzettingsvermogen.

Het IDG-raamwerk gaat over levenslang leren. Wat heb jij de wereld te bieden? Hoe kan jij bijdragen? Het is geen checklist die je kunt afvinken om te kijken hoe je ervoor staat als organisatie of als basis om een project te starten.

Wat is er dan wezenlijk anders?

Maatregelen voor meer duurzaamheid zijn tot nu toe relatief kleine veranderingen. Het zijn nuttige aanpassingen in ons doen en laten (zoals minder energie verbruiken of energie op ‘groene’ manieren opwekken), maar ze veranderen de status quo hoe we produceren en consumeren niet. Het is dus geen werkelijke oplossing van de uitdagingen waar we voor staan.

De huidige mindset kenmerkt zich door individualisme, economische winst/kapitalisme, gericht op de korte termijn, oneindige groei, materialistisch denken, risico’s en onzekerheid vermijden, ,lineair en mechanistisch denken (één oorzaak voor een gevolg, passieve betrokkenen).

De nieuwe mindset is gebaseerd op andere waarden en uitgangspunten. Collectivisme, zorg en empathie, gelijkheid, eigenaarschap, systemisch begrip van complexe levende systemen (alles is met elkaar verbonden), bewust risico’s nemen en weerbaarheid ontwikkelen.

Hoe kun je ze inzetten?

De IDG’s bieden handvatten voor ontwikkeling op meerdere niveaus: individu, team, organisatie, keten/netwerk etc. De shift in mindset kan zich zo verspreiden. Denk aan een ripple effect. De mate waarin wordt bijgedragen aan de Duurzaamheidsdoelen (SDG’s) neemt toe naarmate meer mensen zich ervoor inzetten.

De eerste dimensie van ‘Being’ is zorgvuldig gekozen. Vanuit een nieuwe missie en identiteit kunnen nieuwe overtuigingen gekozen worden, wat leidt tot nieuwe vaardigheden leren en nieuw gedrag vertonen, en een nieuwe omgeving creëren of opzoeken. Zo ontstaat een nieuwe cultuur. Een cultuur waarin de vroegere, destructieve manier van produceren en consumeren onvoorstelbaar is geworden.

De IDG’s helpen mensen zichzelf bewust te maken van de beperkingen van hun eigen wereldbeeld en van defensieve patronen die transformatie onbewust tegenhouden. Systemen zetten zichzelf klem: betrokkenen blijven denken in dezelfde cirkeltjes en ze houden zo onbedoeld de situatie in stand waar ze vanaf willen. Externe steun speelt daarom een belangrijke rol.

Meer weten?

Lees meer over het IDG raamwerk op de internationale website of de Nederlandse website.

Neem contact met ons op.

Saskia Giesbers in de Kunsthal

Over Saskia Giesbers

Saskia is de oprichter van Unfold Matters. Ze is een expert op het gebied van veranderen en heeft verschillende (semi)overheidsorganisaties geholpen om een sprong te maken wat betreft hun informatiebeheer. 

Ze wordt vaak een ‘rots in de branding’ genoemd omdat ze mensen vertrouwen geeft in het proces. Met haar unieke aanpak gaat elke verandering als vanzelf. 

Meer inspiratie

Man aan de telefoon met een klant
Twee mensen zijn samen in gesprek. Ene persoon geeft een vel papier aan de ander.