Sir Ken Robinson tijdens zijn Ted Talk. Luister naar de podcast.

Hoe jij als directeur of bestuurder zorgt dat je medewerkers klaar zijn voor de uitdagingen van nu

12 jaar na de virale TED Talk ‘Do schools kill creativity’ spreekt Chris Anderson met Sir Ken Robinson in dit TED Interview (podcast) over ontwikkelingen in onderwijs. Robinson geeft voorbeelden uit het basisonderwijs, maar zijn ideeën zijn net zo goed van toepassing op opleiding en training van medewerkers. Medewerkers moeten leren omgaan met de wereld van nu.

Uitdagingen van de huidige tijd

Nieuwe technologie is niet uniek voor deze tijd. Mensen praten altijd over de desastreuze impact van nieuwe technologie. Daar hebben we al mee te maken sinds we hulpmiddelen zijn gaan maken. Of het nu gaat om een ploeg of om een laptop, allerlei uitvindingen hebben ervoor gezorgd dat onze manier van werken totaal veranderd is en deze hebben er ook voor gezorgd dat er banen verdwenen of juist erbij kwamen.

Het tempo van nieuwe ontwikkelingen is momenteel wel anders. We hebben daardoor minder tijd om te wennen aan veranderingen.

Het leren van de toekomst

Bij leren gaat het om vier dingen: inhoud, begeleiding, beoordeling en omgeving. De inhoud (curriculum) is wat we willen dat mensen leren. Begeleiding (pedagogie) gaat over hoe we mensen helpen om die inhoud te leren. Beoordeling is hoe we besluiten dat mensen het doen. En de omgeving is de sociale en fysieke omgeving waarin het leren plaatsvindt.

Tot nu toe ligt de focus op inhoud en beoordeling. De inhoud wordt teruggebracht tot een kleiner pakket van onderwerpen die het meest belangrijk worden gevonden. Standaard testen is het ideaal geworden. Begeleiding is in dit systeem eigenlijk niet meer dan een leveringssysteem dat mensen klaarstoomt voor de tests.

We moeten een ‘learning community’ zijn. Mensen leren het beste als ze van en met elkaar leren. Bijvoorbeeld door samenwerking in projecten of simpelweg door tegelijkertijd op dezelfde plek te zijn en met verschillende mensen bij elkaar: jong en ouder, beginners en specialisten.

Er moet een balans zijn tussen leren over de buitenwereld en de binnenwereld. We moeten leren hoe de buitenwereld werkt: fysiek, economisch, cultureel en sociaal. De binnenwereld is ook belangrijk. We moeten ook leren hoe we de wereld om ons heen ervaren en hoe we er betekenis aan geven. Scholen besteden nauwelijks aandacht aan deze binnenwereld.

Huidige gewoonten doorbreken

Onze organisatorische systemen zijn niet geschikt voor de huidige tijd en moeten gerevolutioneerd worden. De huidige systemen zijn ontwikkeld voor de Industriële Revolutie en gaan uit van efficiëntie. Bijvoorbeeld de tijd dat we beginnen en dat inhoud is verdeeld over functionele onderwerpen is allemaal gereguleerd. Dit efficiëntiemodel heeft niets te maken met hoe mensen leren en ook niet met hoe de wereld in elkaar zit.

Deze gewoonten kunnen we zelf veranderen. Vaak is er meer ruimte voor innovatie dan we denken. Veel dingen die gebeuren vanuit (industriële) efficiëntie zijn namelijk niet voorgeschreven vanuit wet- en regelgeving. Als directeur ben je, bezien vanuit de medewerkers, zelf het systeem. Je eigen gedrag bepaal je zelf.

Elke medewerker is uniek in leren

Ga uit van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. Leren is een persoonlijke verantwoordelijkheid, net zoals gezond en fit blijven dat is. We worden geboren met enorme talenten. Het benutten van deze talenten is van of we ze vinden en of we het lef hebben om ze in te zetten.

Laat medewerkers meebeslissen. Voor persoonlijke groei en ontwikkeling is een leerproces nodig dat is toegespitst op het individu. Een ‘one size fits all’-benadering werkt niet. Diverse scholen zijn al gebaseerd op democratische principes.

Kijk naar mogelijkheden in plaats van eerdere prestaties. Robinson vertelt over toneelvoorstellingen waaraan hij meedeed. Ineens stelde de regisseur voor dat hij de volgende voorstelling zou leiden. Robinson had er zelf nooit aan gedacht dat hij op een dag zou regisseren en hij had ook geen idee hoe hij dit moest aanpakken. Hij heeft het gedaan want hij dacht: “Waarom niet?”

Wat ga jij morgen anders doen om je medewerkers een stimulerende leeromgeving te bieden?

Saskia Giesbers in de Kunsthal

Over Saskia Giesbers

Saskia is de oprichter van Unfold Matters. Ze is een expert op het gebied van veranderen en heeft verschillende (semi)overheidsorganisaties geholpen om een sprong te maken wat betreft hun informatiebeheer. 

Ze wordt vaak een ‘rots in de branding’ genoemd omdat ze mensen vertrouwen geeft in het proces. Met haar unieke aanpak gaat elke verandering als vanzelf. 

Meer inspiratie

Peter van Uhm tijdens zijn TED Talk
Visualisatie van langs elkaar heen werken. Ene team bouwt een brug en komt tot halverwege de rivier en verwacht daar samen te komen met het andere team. Andere team heeft terwijl een tunnel gegraven...