Ga naar de TED Talk van Peter van Uhm. Hij koos het geweer als instrument voor vrede en stabiliteit.

Welk instrument heb jij gekozen om een bijdrage te leveren aan een betere wereld?

Peter van Uhm staat er in zijn TED Talk ‘Why I chose a gun’ bij stil dat iedereen streeft naar een betere wereld en daar op zijn eigen manier aan bijdraagt. Iedereen kiest zijn eigen instrument om die betere wereld te creëren.

Er is een enorme diversiteit in de manier hoe mensen werken aan een betere wereld. Sommigen doen wetenschappelijk onderzoek en de microscoop is hun instrument. Anderen maken kunst: ze dansen, schilderen of maken muziek. Weer anderen gebruiken de pen om kritische artikelen en boeken te schrijven en een camera om gebeurtenissen in beeld te brengen. Mensen gebruiken geld als hulpmiddel of starten een duurzaam bedrijf.

Bij sommige instrumenten voelen we ons niet comfortabel, zoals bij het geweer. Misschien maakt het je wel bang. Dat komt omdat we in Nederland in een veilige en stabiele omgeving leven. Wapens maken geen deel uit van ons leven. In veel andere landen is dat wel anders. Daar worden mensen dagelijks onderdrukt door terroristen en criminelen.

Vraag naar de beweegredenen erachter. Van Uhm koos het geweer in herinnering aan zijn vader en aan de geallieerden die ons land kwamen bevrijden in de Tweede Wereldoorlog. Vanuit de wetenschap dat soms alleen een wapen het kwade kan tegenhouden. Om kwetsbare mensen te beschermen, democratische waarden te verdedigen en hen te stoppen die kwaad komen doen. Het geweer als instrument voor vrede en stabiliteit. 

Hoe wordt het instrument gebruikt? Onze soldaten pakken de wapens alleen op wanneer hen dat door onze regering wordt gevraagd om in te grijpen in een situatie. Een regering die democratisch is gekozen. Eén van de hoofdtaken van het leger is om internationale wetten in stand te houden en te stimuleren. Misschien dat op een dag alle mensen samenleven zonder geweld en dat legers kunnen worden opgeheven. Tot die tijd is het goed dat er soldaten zijn die hun leven willen geven voor een betere wereld. Zij verdienen steun en respect.

Wat is jouw unieke bijdrage aan een betere wereld en welk instrument heb jij gekozen?

Saskia Giesbers in de Kunsthal

Over Saskia Giesbers

Saskia is de oprichter van Unfold Matters. Ze is een expert op het gebied van veranderen en heeft verschillende (semi)overheidsorganisaties geholpen om een sprong te maken wat betreft hun informatiebeheer. 

Ze wordt vaak een ‘rots in de branding’ genoemd omdat ze mensen vertrouwen geeft in het proces. Met haar unieke aanpak gaat elke verandering als vanzelf. 

Meer inspiratie

Een dramatische illustratie met klok, bliksem en een weg om te illustreren dat iemand een tijdreis gemaakt heeft
Sir Ken Robinson