Een gezamenlijke beslissing wordt bekrachtigd met hand schudden

Waarom een complexe beslissing heel eenvoudig kan zijn

Het is een misverstand dat beslissingen waar veel partijen bij betrokken zijn en die verstrekkende gevolgen hebben, ingewikkeld zijn. Wanneer je een gezamenlijk doel voorop stelt, is zo’n complexe beslissing opvallend eenvoudig om te nemen.

Impact voorop

Ik werk graag voor (semi)overheden, non-profitorganisaties en social enterprises omdat zij een brede blik hebben. Natuurlijk krijgen financiële cijfers over groei of winstgevendheid, financiële stabiliteit en (verwacht) rendement de aandacht die nodig is. Echter, het financiële plaatje is niet datgene wat doorslaggevend is.

Bij een belangrijke beslissing is het speelveld is meer complex. Er zijn meer factoren waar rekening mee gehouden moet worden en er zijn meer uiteenlopende en soms zelfs tegenstrijdige belangen. De keuze moet bijdragen aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Meer winst is alleen goed als de groei niet ten koste gaat van medewerkers, community of milieu.

Complexe of juist eenvoudige besluitvorming?

Hoewel de besluitvorming complexer is vanwege de maatschappelijke belangen, wordt de besluitvorming hierdoor tegelijkertijd ook eenvoudiger. De organisatie wordt gedreven vanuit hun missie op sociaal en duurzaam vlak en dat zorgt voor een andere energie in de discussie.

Gaat de besluitvorming in jouw organisatie eenvoudig of worden dingen onnodig ingewikkeld gemaakt en duurt het veel langer dan gewenst?

Saskia Giesbers in de Kunsthal

Over Saskia Giesbers

Saskia is de oprichter van Unfold Matters. Ze is een expert op het gebied van veranderen en heeft verschillende (semi)overheidsorganisaties geholpen om een sprong te maken wat betreft hun informatiebeheer. 

Ze wordt vaak een ‘rots in de branding’ genoemd omdat ze mensen vertrouwen geeft in het proces. Met haar unieke aanpak gaat elke verandering als vanzelf. 

Meer inspiratie

Wat hoort, werkt niet en wat werkt, hoort niet
vlinder met poppen