Een zandloper om te benadrukken dat er maar weinig tijd nodig is om wetgeving door te voeren

Hoe je nieuwe wet- en regelgeving in één dag kunt implementeren

Organisaties hebben voortdurend te maken met wijzigingen in wet- en regelgeving. Directeuren en bestuurders moeten benodigde veranderingen tijdig realiseren, want anders krijgen ze te maken met sancties en boetes. Het is een misverstand dat hiervoor veel tijd nodig is. Vaak wordt gedacht in enkele jaren…

Belang of noodzakelijk kwaad?

Wet- en regelgeving kan heel overweldigend zijn. We worden geacht de wet te kennen maar door het juridische jargon staat wat we precies moeten doen open voor interpretatie. We moeten er aan voldoen, maar weten vaak niet waar te beginnen. Dus klagen we dat er teveel regels zijn en zetten ‘deregulering’ hoog op de agenda.

In feite is het heel simpel. Elke wet, besluit, verordening, akkoord en andere significante afspraak is terug te voeren op een en hetzelfde uitgangspunt.

We willen iemand beschermen of iets behouden dat belangrijk voor ons is. Vaak willen we dit, omdat er iets gebeurd is waarbij doden en gewonden vielen en/of er veel schade was. We willen dat zoiets nooit meer op die manier of in die mate kan voorkomen.

Dit willen we met z’n allen. Wet- en regelgeving legt vast en bevestigt wat de waarden zijn van ons als mensheid, wij Nederlanders, iedereen in onze branche of organisatie. En het beschrijft de wijze waarop we hier invulling aan geven.

Helaas staan we hier onvoldoende bij stil of weten het niet eens. Dan lijkt een wet een willekeurige opsomming van voorschriften die zijn bedacht om de bedrijfsvoering van je organisatie ingewikkeld en duur te maken.

En daardoor duurt het onnodig lang om wetgeving door te voeren. Het is een ‘moetje’: iets waar niemand zin in heeft noch energie uit haalt. Je stelt het zo lang mogelijk uit. Zo jammer, want zo hoeft het niet te gaan.

VOORDELEN SNEL IMPLEMENTEREN van regels

Je bespaart miljoenen voor het bedrijf. Je hebt lagere kosten aan (tijdelijke) medewerkers omdat ze minder tijd kwijt zijn aan deze verandering. Jijzelf kunt je tijd aan andere activiteiten besteden, dus je komt ook toe aan veranderingen die een lagere prioriteit hebben.

De organisatie of het bedrijf blijft voortbestaan. Klanten zijn graag jullie klant. Talenten werken graag bij jullie. Financiers stellen graag geld beschikbaar zodat jullie je doelen kunnen realiseren.

NIEUWE WET- EN REGELGEVING IN EEN DAG

Jullie kunnen elke nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving doorvoeren in één dag door de volgende 3 acties:

  • Geloof in jullie veranderbereidheid en veranderkracht. Doorbreek de mythe en geloof, daadwerkelijk en vanuit je hart, dat jullie deze nieuwe regels snel kunnen implementeren. Staat dit ver van je af? Lees het artikel ‘Waarom we zo’n grote moeite hebben met het halen van deadlines’.
  • Neem iedereen in één keer mee in ‘het waarom’ van de nieuwe regels. Breng iedereen die het aangaat samen, in plaats van hen na elkaar op te zoeken en te overtuigen. Sta stil bij de gezamenlijke waarde die besloten ligt in de nieuwe wet- en regelgeving en waarom dat belangrijk is voor jullie.
  • Pas het waarom van de regels voortaan toe in alles wat je doet. Je zult merken dat je ‘als vanzelf’ gaat voldoen aan de voorschriften in deze wet- en regelgeving en dat jullie zelfs nog een stap verder gaan.
Saskia Giesbers in de Kunsthal

Over Saskia Giesbers

Saskia is de oprichter van Unfold Matters. Ze is een expert op het gebied van veranderen en heeft verschillende (semi)overheidsorganisaties geholpen om een sprong te maken wat betreft hun informatiebeheer. 

Ze wordt vaak een ‘rots in de branding’ genoemd omdat ze mensen vertrouwen geeft in het proces. Met haar unieke aanpak gaat elke verandering als vanzelf. 

Meer inspiratie

vlinder met poppen
Amy Padnani tijdens haar TED Talk