Een dramatische illustratie met klok, bliksem en een weg om te illustreren dat iemand een tijdreis gemaakt heeft met behulp van een tijdmachine.

Waarom je als directeur of bestuurder een goede tijdmachine nodig hebt

Met een tijdmachine kun je reizen door de tijd. Je kunt met zo’n apparaat dus naar het verleden of naar de toekomst gaan. Met sommige tijdmachines kun je ook op een andere plaats terecht komen. Tijdmachines komen niet alleen voor in strips, boeken en films, want organisaties hebben ze ook.

Voortdurend tijdreizen

Wet- en regelgeving vereist dat je tijdreizen kunt maken, al wordt het natuurlijk niet zo genoemd. In steeds meer organisaties is het onderdeel van integer gedrag.

Tijdreizen naar het verleden gebeurt veelvuldig. Er is een actuele gebeurtenis of een nieuw inzicht, waardoor het vermoeden ontstaat dat in het verleden niet goed gehandeld is. Een klant is benadeeld, de gezondheid van inwoners of medewerkers is in gevaar gebracht of het milieu is beschadigd.

Het doel van deze tijdreizen is om te kijken naar de acties en besluiten in het verleden die de huidige situatie veroorzaakt hebben. Bijvoorbeeld bij rechtszaken en bij onderzoek naar de toedracht van een crisis of ramp. Vervolgens kunnen lessen getrokken worden. Eventueel worden betrokkenen gestraft of juist vrijgesproken van de beschuldigingen.  

Tijdreizen naar de toekomst gebeurt steeds meer en in steeds meer organisaties. Er is meer data beschikbaar, evenals de technologie om die data te analyseren en visualiseren. Bij deze vorm van tijdreizen gaat het om voorspellingen en scenario’s en niet om feitelijke toekomstige situaties.

Het doel is om letsel en schade te voorkomen die mogelijk kan ontstaan door acties en besluiten in het heden. Risicoanalyses worden inmiddels uitgevoerd voor allerlei doeleinden. Inschatten van de impact van ontwikkelingen, zoals milieueffectonderzoeken bij infrastructurele projecten. Wel of niet verlenen van bepaalde diensten, zoals de beoordeling of iemand recht heeft op een uitkering of de financiële draagkracht heeft om een hypotheek af te sluiten. Of de impact van investeringen en financieringen op de stabiliteit van de organisatie.

Meer veranderingen betekent meer tijdreizen

Om te kunnen tijdreizen moeten we weten naar welk moment in het verleden of heden we willen gaan. Je moet weten welke veranderingen er zijn, om dat moment te kunnen bepalen.

Eerst een tijdreis naar de toekomst. Stel dat je het effect van een maatregel wilt toetsen. Je moet dan weten wanneer die maatregel waarschijnlijk zal worden ingevoerd en op welke termijn er een effect kan optreden. Je stelt je tijdmachine dan bijvoorbeeld in op 5 jaar en 25 jaar vanaf nu.

En nu naar het verleden. Stel dat je te maken hebt met een bepaald effect en wilt weten welke maatregel hiervoor heeft gezorgd. Je wilt dan naar het moment dat die maatregel werd voorgesteld, besproken en genomen. Wanneer was dat? Je hebt informatie waar je dit in kunt opzoeken of je vraag het aan iemand. Afhankelijk van het effect dat je bestudeert, kijk je terug op korte termijn (bijvoorbeeld 3 sprints of een half jaar terug) of lange termijn (bijvoorbeeld 2, 5, 10, of 30 jaar).

Voor tijdreizen kijk je dus naar bepaalde veranderingen. Andersom is ook het geval. Hoe meer veranderingen er zijn, hoe meer behoefte we hebben om te kunnen tijdreizen.

Betere tijdmachine door digitalisering

Uitdaging bij het tijdreizen is om adequate informatie te hebben over het verleden of de toekomst, zodat je daar naartoe kunt gaan. Door digitalisering kunnen we makkelijker beschikken over deze informatie.

Onze tijdmachines worden meer geavanceerd en kunnen in sommige gevallen al zelf bepalen waar onze tijdreis het beste naartoe kan gaan. Moderne tijdmachines zorgen er bovendien voor dat je het verloop van de gemaakte tijdreis ook kunt verantwoorden.

Onze tijdmachine benutten

Met een goede tijdmachine kun je dus elke tijdreis maken die je maar wilt. Dit wordt gehinderd door 2 veelvoorkomende problemen.

benodigde informatie beschikbaar

Helaas blijkt vaak dat de benodigde informatie niet aanwezig is om tijdreizen te kunnen maken. Dit komt doordat er wel over het beheren van de documenten en data wordt nagedacht, maar nog te weinig over het gebruik ervan. Aan tijdreizen wordt helemaal niet gedacht.

Informatie is nooit vastgelegd, maar is in hoofden van mensen blijven zitten. De informatie is al weggegooid of vernietigd. De informatie zit verspreid over verschillende systemen en datasilo’s. Of zit nog in fysieke archieven en is alleen met een index of register toegankelijk.

veranderingen zijn bekend

Veranderingen worden vaak vergeten en over het hoofd gezien. Door ‘continu veranderen’ komt dit vaker voor. Een verandering gaat zo geleidelijk dat niemand de verandering nog opmerkt.

Het kan ook zijn dat met opzet niets over een verandering wordt vastgelegd. Bijvoorbeeld door mensen die het agile principe “Werkende software boven allesomvattende documentatie” lezen als “geen documentatie meer”.

Verder hebben we te maken met veranderingen binnen de technologie die we gebruiken. Rekenmodellen en algoritmes worden aangepast en uitgebreid. Systemen veranderen zelf hun werkwijze door kunstmatige intelligentie en machine leren. Er wordt nog te weinig gekeken naar de impact die deze veranderingen hebben op besluitvorming en op de resultaten die daaruit voortkomen.

Zorg voor een goede tijdmachine

Als directeur of bestuurder wil je tijdreizen kunnen maken. Heb jij al een goede tijdmachine? Ik geef je graag ideeën voor jouw organisatie. Vraag gratis en vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.

Saskia Giesbers in de Kunsthal

Over Saskia Giesbers

Saskia is de oprichter van Unfold Matters. Ze is een expert op het gebied van veranderen en heeft verschillende (semi)overheidsorganisaties geholpen om een sprong te maken wat betreft hun informatiebeheer. 

Ze wordt vaak een ‘rots in de branding’ genoemd omdat ze mensen vertrouwen geeft in het proces. Met haar unieke aanpak gaat elke verandering als vanzelf. 

Meer inspiratie

Waarom het belangrijk is om te bepalen waarover je keuzes maakt
Peter van Uhm tijdens zijn TED Talk